Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-02-8
Дата на постъпване: 20/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 07/09/2017
Обнародван в ДВ: брой 75/2017 г.