ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 753-03-17
Дата на постъпване: 19/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 18/10/2017
Обнародван в ДВ: брой 86/2017 г.
Срок за предложения: 26/07/2017Удължен срок за предложения: 18/09/2017