ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: ЗИД на Закона за движението по пътищата
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Сигнатура: 753-19-8
Дата на постъпване: 19/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 14/09/2017
Обнародван в ДВ: брой 77/2017 г.
Срок за предложения: 24/07/2017