Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-9
Дата на постъпване: 18/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 02/11/2017
Обнародван в ДВ: брой 92/2017 г.
Срок за предложения: 29/09/2017Удължен срок за предложения: 11/10/2017