Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси