Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-8
Дата на постъпване: 14/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 19/10/2017
Обнародван в ДВ: брой 88/2017 г.
  • 13/09/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/09/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/09/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 19/10/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 19/10/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 19/10/2017 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 20/09/2017Удължен срок за предложения: 06/10/2017