Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-7
Дата на постъпване: 13/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 26/07/2017
Обнародван в ДВ: брой 63/2017 г.