Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-44
Дата на постъпване: 12/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-44.pdf
Срок за предложения: 14/09/2017