Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество