Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда