Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-43
Дата на постъпване: 11/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-43.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 14/09/2017
Обнародван в ДВ: брой 76/2017 г.
  • 19/07/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 19/07/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 19/07/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 27/07/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 27/07/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 27/07/2017 - приет(зала второ гласуване)
  • 07/08/2017 - наложено вето(вето президент)
  • 14/09/2017 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 14/09/2017 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Срок за предложения: 24/07/2017