Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-42
Дата на постъпване: 07/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-42.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 07/09/2017
Обнародван в ДВ: брой 75/2017 г.
  • 07/09/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/09/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/09/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 07/09/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 07/09/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/09/2017 - приет(зала второ гласуване)