Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-41
Дата на постъпване: 07/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-41.pdf