Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
Сигнатура: 753-03-14
Дата на постъпване: 05/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 26/07/2017
Обнародван в ДВ: брой 63/2017 г.
Срок за предложения: 17/07/2017