Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-36
Дата на постъпване: 05/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-36.pdf