Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Гражданския процесуален кодекс
Сигнатура: 754-01-34
Дата на постъпване: 04/07/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-34.pdf