Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за движението по пътищата
Сигнатура: 754-01-33
Дата на постъпване: 30/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-33.pdf
Срок за предложения: 24/07/2017