Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия ССI 2014ТС16I5СВ007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-02-6
Дата на постъпване: 29/06/2017
Сесия: Първа сесия
Статус: приет
Дата на приемане: 07/09/2017
Обнародван в ДВ: брой 75/2017 г.