Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-32
Дата на постъпване: 27/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-32.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 11/10/2017
Обнародван в ДВ: брой 85/2017 г.
Срок за предложения: 11/09/2017Удължен срок за предложения: 18/09/2017