Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис