Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-31
Дата на постъпване: 27/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-31.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 13/07/2017
Обнародван в ДВ: брой 58/2017 г.
Срок за предложения: 07/07/2017