Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-02-4
Дата на постъпване: 23/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 12/07/2017
Обнародван в ДВ: брой 60/2017 г.