Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-02-3
Дата на постъпване: 22/06/2017
Сесия: Първа сесия
Статус: приет
Дата на приемане: 13/07/2017
Обнародван в ДВ: брой 60/2017 г.
  • 13/07/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/07/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 13/07/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/07/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/07/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 13/07/2017 - приет(зала второ гласуване)