Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-29
Дата на постъпване: 22/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-29.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 11/01/2018
Обнародван в ДВ: брой 8/2018 г.
Срок за предложения: 29/11/2017Удължен срок за предложения: 04/12/2017