Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-26
Дата на постъпване: 16/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-26.pdf