Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-21
Дата на постъпване: 14/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-21.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 19/07/2017
Обнародван в ДВ: брой 62/2017 г.
  • 22/06/2017 - обсъждане(комисии първо гласуване) - Комисия по отбрана
  • 28/06/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 28/06/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 28/06/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 28/06/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 19/07/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 19/07/2017 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 05/07/2017