Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
Сигнатура: 702-01-4
Дата на постъпване: 13/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 702-01-4.rtf 702-01-4_ZID NPK.PDF
Срок за предложения: 17/07/2017