Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-3
Дата на постъпване: 12/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 06/07/2017
Обнародван в ДВ: брой 58/2017 г.