Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-2
Дата на постъпване: 09/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 28/06/2017
Обнародван в ДВ: брой 54/2017 г.
Срок за предложения: 26/06/2017