Законопроект за допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-20
Дата на постъпване: 08/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-20.pdf