Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-19
Дата на постъпване: 08/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-19.pdf