Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-18
Дата на постъпване: 07/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-18.pdf