Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 702-01-1
Дата на постъпване: 05/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 20/07/2017
Обнародван в ДВ: брой 63/2017 г.
Срок за предложения: 29/06/2017Удължен срок за предложения: 11/07/2017