Законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-17
Дата на постъпване: 02/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-17.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 22/06/2017
Обнародван в ДВ: брой 54/2017 г.
Срок за предложения: 19/06/2017