Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-16
Дата на постъпване: 01/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-16.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 13/09/2018
Обнародван в ДВ: брой 77/2018 г.
Срок за предложения: 29/06/2017Удължен срок за предложения: 20/07/2017