Законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: Законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
Сигнатура: 754-01-15
Дата на постъпване: 01/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-15.pdf
  • 30/06/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/06/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 30/06/2017 - приет(зала първо гласуване)
Срок за предложения: 17/07/2017