Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-14
Дата на постъпване: 01/06/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-14.pdf
  • 21/07/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/07/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 21/07/2017 - отхвърлен(зала първо гласуване)