Законопроект за концесиите

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-13
Дата на постъпване: 30/05/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-13.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 16/11/2017
Обнародван в ДВ: брой 96/2017 г.
Финален текст на закона: Закон за концесиите
Срок за предложения: 06/07/2017