Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Гражданския процесуален кодекс
Сигнатура: 754-01-12
Дата на постъпване: 30/05/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-12.pdf
  • 07/07/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/07/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 07/07/2017 - приет(зала първо гласуване)
Срок за предложения: 26/07/2017Удължен срок за предложения: 18/09/2017