Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-10
Дата на постъпване: 25/05/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-10.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 19/07/2017
Обнародван в ДВ: брой 62/2017 г.
Срок за предложения: 06/07/2017