Законопроект за изменение на Наказателния кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-9
Дата на постъпване: 25/05/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-9.pdf