Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-8
Дата на постъпване: 18/05/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-8.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 14/06/2017
Обнародван в ДВ: брой 51/2017 г.
  • 01/06/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 01/06/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 01/06/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/06/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/06/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 14/06/2017 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 05/06/2017