Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-3
Дата на постъпване: 10/05/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-3.pdf