Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Информация за законопроект:
Сигнатура: 754-01-1
Дата на постъпване: 20/04/2017
Сесия: Първа сесия
Текст на законопроекта: 754-01-1.pdf