Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-B-UCB, „Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software Updates, Services and Training to support the Ultimate Building Machine)“

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-02-31
Дата на постъпване: 06/12/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
  • 13/12/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/12/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 13/12/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/12/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/12/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 13/12/2019 - приет(зала второ гласуване)