Законопроект за ратифициране на Договор за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови № М856, и минен ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“, с бордови № М859

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-02-30
Дата на постъпване: 22/11/2019
Сесия: Осма сесия
  • 06/12/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/12/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 06/12/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/12/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/12/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 06/12/2019 - приет(зала второ гласуване)