Законопроект за допълнение на Закона за публичните предприятия