Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция-България“

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-02-28
Дата на постъпване: 21/11/2019
Сесия: Осма сесия
  • 27/11/2019 - приет(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 06/12/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/12/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 06/12/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/12/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/12/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 06/12/2019 - приет(зала второ гласуване)