Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-02-27
Дата на постъпване: 12/11/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: 902-02-27.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 28/11/2019
Обнародван в ДВ: брой 98/2019 г.
  • 20/11/2019 - приет(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 28/11/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 28/11/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/11/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 28/11/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 28/11/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/11/2019 - приет(зала второ гласуване)