Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-78
Дата на постъпване: 08/11/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-78.pdf