Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-61
Дата на постъпване: 08/11/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Срок за предложения: 04/12/2019Удължен срок за предложения: 14/01/2020