Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-59
Дата на постъпване: 06/11/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: RTF формат Архивирана папка
Срок за предложения: 28/11/2019