Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-76
Дата на постъпване: 06/11/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-76.pdf