Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-58
Дата на постъпване: 05/11/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
  • 13/12/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/12/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/12/2019 - приет(зала първо гласуване)
Срок за предложения: 30/01/2020